Recension av Factfullness – Hans Rosling
Factfullness är skriven av den idag framlidne kände professorn Hans Rosling samt hans son Ola och dennes fru Anna. Hans Rosling var proferssor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Han har också varit med att grunda Gapminder. Rosling har märkt att en majoritet av världens befolkning svarar fel på frågor om globala trender och tolkar […]

Factfullness är skriven av den idag framlidne kände professorn Hans Rosling samt hans son Ola och dennes fru Anna. Hans Rosling var proferssor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Han har också varit med att grunda Gapminder.

Rosling har märkt att en majoritet av världens befolkning svarar fel på frågor om globala trender och tolkar världen mer negativ än vad den är. Dessa frågor är ofta sådana som de flesta tror att de har koll på, men på grund av olika anledningar missuppfattar de flesta hur världen egentligen ser ut och vilket håll vi är på väg mot. Frågor som hur stor del av kvinnorna får utbildning, hur snabbt jordens befolkning växer och hur stor del av jordens befolkning som svälter är exempel på sådana frågor som Rosling tar upp och de flesta svarar fel på. Boken inleds med en quiz där läsaren får svara på frågor som de flesta svarar fel på. Sedan är boken uppdelad i olika kapitel som tar upp ett misstag vår hjärna gör för varje kapitel. Varje kapitel avslutas med knep för att sluta misstolka världen.

Factfullness är lättläst och lärorik. Detta är en bok som alla borde läsa för att bli mer medvetna om hur världen ser ut och fungerar. Boken ger en bra sammanfattning av hur världen ser ut och ger läsaren ett bra ramverk för att förstå världen. Samtidigt försöker inte boken övertyga dig om att problem och utmaningar finns, utan den ger dig en grund för att dra rätt slutsater.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *